Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Pomoc suszowa - wnioski do 29 listopada - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
12.11.2019

Pomoc suszowa - wnioski do 29 listopada

Zgodnie z ogłoszeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do 29 listopada 2019 r. został przedłużony termin składania wniosków o pomoc przez rolników, którzy w tym roku ponieśli straty w uprawach w wyniku suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Pomoc jest udzielana na każdy hektar upraw dotkniętych klęską żywiołową, w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę wynoszą co najmniej 30 procent danej uprawy.

Formularz wniosku o udzielenie pomocy dostępny jest na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl