Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

„Maluch+” 2020 - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
15.11.2019

„Maluch+” 2020

Zakończono nabór ofert na dofinansowanie zadań w ramach rządowego programu „Maluch+” 2020.

Jak informuje Wydział  Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, wpłynęły 34 oferty od 34 wnioskodawców na dofinansowanie 49 instytucji opieki dla dzieci w wieku do lat 3 (żłobków, klubów dziecięcych i u dziennych opiekunów. Na utworzenie nowych 509 miejsc opieki podmioty gminne i niepubliczne zawnioskowały o 9 838 952,63 zł dotacji.

Moduł 1a: złożono 8 ofert konkursowych przez gminy: Bogoria, Jędrzejów, Klimontów, Krasocin, Miedziana Góra, Działoszyce, Pińczów i Zawichost na utworzenie 247 miejsc opieki. Wnioskowana kwota dofinansowania 6 728 352,63 zł.
Moduł 1b: złożono 1 ofertę konkursową przez gminę Morawica na utworzenie 50 miejsc opieki. Wnioskowana kwota dofinansowania 1 250 000,00 zł.
Moduł 2: złożono 17 ofert konkursowych na zapewnienie funkcjonowania 1 223 miejsc opieki w placówkach gminnych, w tym 33 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych. Oferty złożone zostały przez gminy, które utworzyły placówki opieki we wcześniejszych edycjach programu Maluch.
Moduł 3: złożono 8 ofert konkursowych na utworzenie 212 miejsc opieki przez podmioty niepubliczne z terenu gmin: Nowa Słupia, Kielce, Starachowice, Bieliny, Klimontów i Ostrowiec Świętokrzyski. Wnioskowana kwota dofinansowania 1 860 600,00 zł.

Do 17 grudnia 2019 r. komisja powołana przez Wojewodę Świętokrzyskiego dokona oceny ofert, których wyniki zostaną przesłane do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Ministerstwo ogłosi wyniki konkursu, wraz z przyznaną kwotą dofinansowania, do 29 stycznia 2020 r.