OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 37 - Przymrozki Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Miliony na inwestycję - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
15.11.2019

Miliony na inwestycję

O podpisaniu umowy wspierającej budowę w naszym regionie odcinka drogi ekspresowej S7 poinformował wojewoda Zbigniew Koniusz. Dofinansowanie wynosi prawie 157 milionów złotych.

Umowa na wsparcie inwestycji ze środków Unii Europejskiej została podpisana przez wykonawcę z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad. Została zawarta w ramach Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko i dotyczy budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku od granicy województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego do węzła drogowo-kolejowego w Skarżysku-Kamiennej. Dofinansowanie inwestycji to dokładnie 156 873 618 zł, a wartość całego projektu wynosi ponad 344 mln zł. W spotkaniu w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie wziął udział wojewoda Zbigniew Koniusz.

- Dziś przekazano ostatnią transzę środków na budowę dróg, nie tylko na terenie naszego województwa, ale też w innych regionach kraju. Przekazano prawie 2,3 miliarda złotych, z czego na Świętokrzyskie przypadły 344 miliony, a w tym prawie 157 milionów z dofinansowania unijnego. To wsparcie na dokończenie obwodnicy Skarżyska, czyli bardzo newralgicznego punktu na drogowej mapie województwa. Bezpieczeństwo znacznie się poprawi i oczekiwania społeczne zostaną spełnione  - mówił wojewoda.

Zakres inwestycji to budowa drogi S7 o długości 7,57 km, a także budowa m.in. węzłów drogowych, mostów i wiaduktów. Powstaną również ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, urządzenia organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przepusty i inne urządzenia ochrony środowiska. Projekt będzie realizowany do 10 maja 2020 r., a  wykonawcą jest „Budimex”. Firma, zgodnie ze złożoną wcześniej deklaracją, dąży do tego, aby ciąg główny trasy był przejezdny do końca roku.