Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Podziękowania za pracę na rzecz potrzebujących - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
25.11.2019

Podziękowania za pracę na rzecz potrzebujących

Nagrodami i wyróżnieniami uhonorowano jednostki pomocy społecznej z naszego regionu podczas uroczystości z okazji obchodów Dnia Pracownika Socjalnego.

Przyznane przez wojewodę Zbigniewa Koniusza statuetki wręczono w trzech kategoriach: „dom pomocy społecznej”, „ośrodek pomocy społecznej” oraz „dom/klub Senior+”. Za tworzenie sprzyjających warunków mieszkańcom statuetka trafiła do Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie, zaś za skuteczną i twórczą pracę na rzecz potrzebujących uhonorowano Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach.  Z kolei za kreatywną działalność na rzecz seniorów nagrodę wojewody otrzymał  Dom „Senior+” w Ożarowie.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wojewoda Zbigniew Koniusz skierował list z życzeniami do pracowników jednostek pomocy społecznej. „Proszę przyjąć wyrazy uznania za ogromny wysiłek i zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka. Pracownik socjalny to nie tylko zawód, to misja i ogromna odpowiedzialność. Niesienie pomocy wymaga odpowiedniej wiedzy, doświadczenia, a przede wszystkim szczególnych kompetencji. Wszystkim pracownikom socjalnym, a także osobom, których działalność związana jest z obszarem pomocy społecznej, składam najserdeczniejsze życzenia siły, wytrwałości, zdrowia, a także satysfakcji i sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym” – m.in. napisał wojewoda.

Nagrody w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego wręczył doradca wojewody Andrzej Pruś, a gościem uroczystości w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach był senator Krzysztof Słoń.
Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony jest 21 listopada. To święto wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych.