OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 129 - Silny deszcz z burzami Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Wsparcie dla kolejowej infrastruktury - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
14.01.2020

Wsparcie dla kolejowej infrastruktury

Nowelizację ustawy o transporcie kolejowym, która wprowadza Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej Plus, przyjął Sejm RP.

Głównym celem programu jest walka z wykluczeniem komunikacyjnym oraz budowa i odbudowa linii kolejowych do mniejszych miejscowości. Na jego realizację zaplanowano przeznaczyć 6,6 mld zł do 2028 r. Tereny kolejowe, które obecnie są niewykorzystywane, zostaną przywrócone do ponownego użytku na cele transportowe.

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, możliwe będzie przekazywanie linii kolejowych do nieodpłatnego korzystania przez samorządy, Ograniczona zostanie likwidacja linii kolejowych. Będzie to możliwe pod warunkiem uzyskania zgody ministra infrastruktury, Oczekiwanym efektem będzie przywrócenie ponownego eksploatowania infrastruktury kolejowej na terenach aktualnie nieczynnych lub po zlikwidowanej infrastrukturze kolejowej.

Program zakłada ponadto zmiany dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji kolejowych. Uproszczony zostanie system udzielania gwarancji finansowych umożliwiających rozpoczęcie procedur przetargowych. Usprawni to zaciąganie przez PKP PLK SA zobowiązań finansowych na zadania zaplanowane w Szczegółowym Planie Realizacji Krajowego Programu Kolejowego.

Zgodnie z pierwszymi założeniami programu, dzięki staraniom władz i parlamentarzystów na terenie województwa świętokrzyskiego zaplanowano 2 inwestycje polegające na odtworzeniu infrastruktury kolejowej: jest to odcinek linii kolejowej nr 25 od Skarżysko Kamiennej do Końskich i jej zelektryfikowanie oraz odcinek linii kolejowej nr 73 Sitkówka Nowiny-Busko Zdrój (odcinek w msc. Busko Zdrój).

Źródło informacji: Ministerstwo Infrastruktury www.gov.pl/web/infrastruktura