OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 129 - Silny deszcz z burzami Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Konferencja prasowa wojewody - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
14.01.2020

Konferencja prasowa wojewody

Aktualna sytuacja związana z awarią w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku była tematem konferencji prasowej wojewody Zbigniewa Koniusza.

Wojewoda poinformował o spotkaniu z udziałem m.in. służb wojewody, przedstawicieli marszałka województwa, samorządu Kielc oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., którego celem było omówienie  zaistniałej  sytuacji oraz przyszłego usprawnienia komunikacji między poszczególnymi instytucjami. Jak podkreślił wojewoda Zbigniew Koniusz, podjęte zostały odpowiednie kroki w celu zminimalizowania negatywnych skutków tej awarii.

Wojewoda mówił także o ewentualnych aktualizacjach planu zagospodarowania odpadami komunalnymi w województwie, aby usprawnić komunikację i zapewnić bezpieczeństwo na wypadek wystąpienia tego typu awarii w przyszłości. - Chodzi nam o zabezpieczenie tego typu, że jeżeli jeden zakład ulega awarii, drugi z automatu przejmuje przynajmniej część jego zadań, a  wszelkie rozwiązania zawarte będą w gotowych już rozporządzeniach. Obecnie sytuacja w Promniku stabilizuje się - powiedział wojewoda.