Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Dom dla seniorów - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
19.02.2020

Dom dla seniorów

W uroczystości otwarcia Dziennego Domu „Senior+” w Janowicach Poduszowskich w gminie Gnojno wziął udział wojewoda Zbigniew Koniusz.

To kolejna w naszym regionie inwestycja dofinansowana w ramach rządowego programu „Senior+” na lata 2015-2020. Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób w wieku powyżej 60 lat poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach „Senior+”. Samorządy otrzymują rządowe dofinansowanie na Dzienne Domy „Senior+” i Kluby „Senior+”.

Jak informuje Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, w latach 2015-2019 wsparcie na program „Senior+” (wcześniej „Senior-Wigor”) w regionie wyniosło łącznie ponad 9 milionów 750 tysięcy złotych.