OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 55 - Intensywne opady deszczu Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Program wodnych inwestycji - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
06.04.2020

Program wodnych inwestycji

Wojewoda Zbigniew Koniusz zaopiniował pozytywnie Program planowanych inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie – aktualizacja na 2020 rok, która zawiera inwestycje planowane do realizacji na terenie województwa świętokrzyskiego.

Planowane inwestycje to m.in.:
1. Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza - szacunkowy koszt inwestycji: ok. 180 mln zł.
2. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe m. Ostrowiec Świętokrzyski, gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gm. Bodzechów w oparciu o regulację rzeki Modły, z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej – szacunkowa wartość inwestycji: ok. 20 mln zł;
3. Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000, etap 1 - szacunkowy koszt inwestycji: ok. 65 mln zł;
4. Przebudowa jazów ZW Brody Iłżeckie wraz z modernizacją konstrukcji zamknięć;
5. Zbiornik wodny Brody Iłżeckie - przebudowa pompowni Styków;
6. Budowa zbiornika wodnego „Wierna Rzeka” na terenie gmin Łopuszno, Piekoszów i Strawczyn – szacunkowy koszt inwestycji: 20 mln zł;
7.Modernizacja i ochrona przed powodzią węzła nowokorczyńskiego - szacunkowy koszt inwestycji: 248 mln zł;
8. Budowa oczyszczalni dla osiedla eksploatacyjnego przy Zbiorniku Wodnym Chańcza;
9. Wykonanie dokumentacji przedprojektowej w ramach zadania: "Kompleksowa poprawa warunków przepływu w korytach rzek: Starej Gorzyczanki, Cieku od Bogorii i Atramentówki”;
10. Udrożnienie koryta rzeki Łagowica w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych;
11. Podwyższenie i rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 0+000-0+577 w msc. Zawichost, gm. Zawichost;
12. Podwyższenie i rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 18+850-20+900 w msc. Gągolin, gm. Łoniów;
13. Podwyższenie i rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 0+000-0+500 w msc. Piotrowice, gm. Zawichost;
14. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych dla zadania "Zabezpieczenie prawego brzegu rzeki Nidy na odcinku o długości około 200 m w msc. Jurków, gm. Wiślica, pow. Busko-Zdrój - szacunkowy koszt inwestycji: 785 tys. zł.

Jak informuje Andrzej Klimczak, dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW, całkowity szacunkowy koszt realizacji inwestycji to prawie 740 mln zł, planowane wydatki w 2020 r. to ponad 83 mln zł.