Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Patriotyczny konkurs - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
30.04.2020

Patriotyczny konkurs

Wojewoda Zbigniew Koniusz zaprasza uczniów szkół podstawowych i średnich z regionu świętokrzyskiego do udziału w konkursie „Wykonaj polski symbol narodowy”.

Technika wykonania i format pracy są dowolne - ma ona przedstawiać nasz symbol narodowy tożsamy z obowiązującymi przepisami prawa. Zgłoszenia konkursowe można przesyłać do 15 maja 2020 roku.

Konkurs jest jednoetapowy. Przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach: uczniowie szkół podstawowych (klasy I-III), uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VIII) oraz uczniowie szkół średnich. Prace są zgłaszane indywidualnie, a każdy z autorów może nadesłać wyłącznie jedną pracę.

Do wygrania są atrakcyjne nagrody rzeczowe. Zwycięskie prace (I-III miejsce w każdej kategorii) zostaną ponadto zaprezentowane na stronie internetowej i profilu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na Facebooku, a także podczas wystawy pokonkursowej w urzędzie.

  Regulamin konkursu

Oświadczenie opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział w konkursie:
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2