INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:63 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 95 - Silny deszcz z burzami Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Otwarcie oczyszczalni ścieków w Pińczowie - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
25.06.2020

Otwarcie oczyszczalni ścieków w Pińczowie

Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz był gościem uroczystego otwarcia wyremontowanej oczyszczalni ścieków.

Podczas wystąpienia Wojewoda pogratulował realizacji inwestycji będącej częścią większego przedsięwzięcia. Zwrócił uwagę na kompleksowy charakter inwestycji, która ma wielkie znaczenie dla infrastruktury gminy Pińczów.  

Wojewoda podziękował samorządowcom za partycypowanie w rozwoju gminy. - To głównie od decyzji gospodarzy gminy i powiatu zależy realizacja takich inwestycji - mówił wojewoda. – Prezesowi Wodociągów Pińczowskich życzę dalszych sukcesów, a wszystkim samorządowcom - byśmy często spotykali się na takich uroczystościach – podkreślił.

Wojewoda nawiązał również do możliwości jakie daje samorządom rządowy program wsparcia - Fundusz Inwestycji Samorządowych.

Uroczystość związana była z zakończeniem rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Pińczowie – inwestycji wchodzącej w skład projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pińczów w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.