INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:78 - gwałtowne wzrosty stanów wody Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Promesy dla OSP - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
10.07.2020

Promesy dla OSP

W jednostce KW PSP w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie promes dla ochotniczych straży pożarnych z województwa świętokrzyskiego na zakup 28 samochodów ratowniczo - gaśniczych. W wydarzeniu wziął udział wojewoda Zbigniew Koniusz.

Poczucie odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa mieszkańców województwa świętokrzyskiego wymaga ciągłego doskonalenia jednostek ochrony przeciwpożarowej. Jednym z ważnych elementów tego przygotowania jest doposażenie jednostek OSP w pojazdy i sprzęt ratowniczy. Ta myśl przyświecała dzisiejszemu wydarzeniu i była podsumowaniem słów skierowanych do zebranych zastępów strażackich przez świętokrzyskich parlamentarzystów.

Jak podkreślali zebrani na uroczystości komendanci PSP na czele z Komendantem Głównym PSP nadbrygadierem Andrzejem Bartkowiakiem, to wyjątkowy rok dla świętokrzyskich strażaków, ponieważ nigdy wcześniej zastępy OSP nie wzbogaciły się o tak dużą ilość sprzętu specjalistycznego.

Podczas wystąpienia wojewoda Zbigniew Koniusz kierując słowa do zebranych druhen i druhów powiedział: „Bez bezpieczeństwa takiego, jakie wy stanowicie, nie ma bezpiecznego rozwoju i bezpiecznej Polski.”

Dotacje na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych otrzymały jednostki OSP w: Potoku Wielkim, Miłoszowicach, Śladkowie Małym, Rudzie, Zbrzy, Ciekotach, Fałkowie, Gosaniu, Grzymałkowie, Kielcach – Niewachlowie, Kozowie, Kozubowie, Lipniku, Łękawie, Piotrowie, Samborcu, Samsonowie, Sancygniowie, Sędziszowie, Smykowie, Strzelcach, Szydłowie, Tarłowie, Tuczępach, Tychowie Starym, Wielkiej Wsi, Witosławicach i Żelisławicach.

Środki finansowe na zakup nowych wozów strażackich pochodzą z MSWiA, NFOŚiGW, rezerwy celowej budżetu państwa, środków własnych oraz samorządu.