Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Wsparcie na walkę z epidemią - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
23.07.2020

Wsparcie na walkę z epidemią

Ponad 4 miliony 230 tysięcy złotych trafi do regionu świętokrzyskiego na wsparcie dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Umowy w tej sprawie podpisał z samorządowcami wojewoda Zbigniew Koniusz.

Szczegółowe cele projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, to przede wszystkim dofinansowanie zakupu wyposażenia na zadania w trybie zdalnego nauczania (m.in. sprzętu komputerowego i oprogramowania) oraz zakupu środków ochrony indywidualnej i do bezpośredniej walki z epidemią (w tym do organizacji miejsc kwarantanny).

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło dla województwa świętokrzyskiego łącznie 4 233 708 zł. Odbiorcami wsparcia są powiaty i samorząd województwa, jako jednostki odpowiedzialne za organizację placówek opiekuńczo–wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych  oraz  rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Wojewoda podpisał umowy z przedstawicielami 14 powiatów oraz samorządu województwa. Projektem zostały objęte 1022 podmioty: rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe, zawodowe, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze, a także regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna. - Pomagamy szeroko rozumianej pieczy zastępczej, zarówno tej instytucjonalnej, jak i rodzinnej, w pełnieniu swojej misji, szczególnie utrudnionej w okresie epidemii. Strategia rządu wyprzedza tu pewne działania. Przekazujemy tym razem pieniądze na sferę ogólnie pojętej elektroniki użytkowej, część przeznaczona jest na środki ochrony osobistej i środki odkażające – powiedział wojewoda podczas spotkania w urzędzie wojewódzkim.

W ramach projektu zakupionych zostanie 1200 komputerów, 200 sztuk sprzętu audiowizualnego oraz 31 sztuk specjalistycznego oprogramowania dla dzieci niepełnosprawnych. Utworzonych zostanie także 21 miejsc kwarantanny oraz zakupione zostaną środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne za ponad 390 tys. zł.