INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:81 - susza hydrologiczna zlewnia Czarnej, Koprzywianki oraz przyrzecze Wisły (świętokrzyskie) INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:80 - susza hydrologiczna zlewnia Nidy i przyrzecze Wisły (świętokrzyskie) Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Inwestycja z rządowym dofinansowaniem - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
29.07.2020

Inwestycja z rządowym dofinansowaniem

W Radomicach w gminie Morawica oddano do użytku odcinek drogi przebudowanej przy rządowym wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych. W spotkaniu wziął udział wojewoda Zbigniew Koniusz.

Oddany odcinek trasy Radomice-Brudzów o długości ponad 5,5 km otrzymał dofinansowanie z rządowego programu w wysokości 80 procent kosztów inwestycji. Jak podkreśla Starostwo Powiatowe w Kielcach, powiat kielecki w 2019 roku był krajowym liderem w pozyskiwaniu pieniędzy z Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota przeznaczona na inwestycje wynosiła 80 mln zł. Natomiast w tym roku do powiatu kieleckiego na inwestycje drogowe trafi ponad 70 mln zł.

Fundusz Dróg Samorządowych jest rządowym wsparciem dla inwestycji na drogach publicznych gminnych i powiatowych. Pozyskane w jego ramach środki mogą być przeznaczone na remont, przebudowę oraz budowę dróg lokalnych.