OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 154 - Silny deszcz z burzami (stopień 1), Burze (stopień 2 i 1), Upał (stopień 2) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 194 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od Dęblina do ujścia Narwi, Pilica] Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 299 - gwałtowne wzrosty stanów wody [zlewnie Nidy, Czarnej (Staszowskiej) oraz Kamiennej] Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

W trosce o naszych seniorów - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
30.07.2020

W trosce o naszych seniorów

Porozumienia w ramach rządowego programu „Senior+” podpisał ze świętokrzyskimi samorządami wojewoda Zbigniew Koniusz. Na domy i kluby dla seniorów trafi do naszego regionu blisko 2 miliony złotych.

Jest to drugi nabór wniosków w tym roku. Wpłynęło 20 ofert, spośród których 16 zatwierdziło do realizacji ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej. Wsparcie dla województwa świętokrzyskiego wynosi tym razem 1 961 870 zł (w pierwszym naborze dofinansowano samorządy kwotą 2 106 896 zł).

Zadania podzielono na dwa moduły. Realizacja ofert w module I polegać będzie na przeprowadzeniu przebudowy i remontu oraz wyposażeniu istniejących budynków i dostosowaniu ich do określonych standardów, a także potrzeb seniorów. Całkowita kwota dotacji na projekty w tym module wyniesie ponad 1,5 mln zł. Moduł II obejmuje z kolei prowadzenie zajęć i bieżącej animacji życia seniorów w domach i klubach utworzonych w poprzednich latach. Wsparcie w tym zakresie to prawie 453 tys. zł.

W ramach modułu I powstaną 3 domy oraz 7 klubów „Senior+”. Dofinansowanie na utworzenie domów dla seniorów trafi do gmin: Zawichost, Ćmielów i Klimontów. Wsparcie na kluby otrzymają samorządy Skalbmierza, Waśniowa, Pińczowa, Skarżyska-Kościelnego, Zawichostu, Ćmielowa i  Małogoszcza. Na utrzymanie – zgodnie z modułem II programu – miejsc w 2 domach „Senior+” pieniądze dostaną Starachowice i Jędrzejów. Na miejsca w 4 klubach dotacje trafią do Starachowic, Strawczyna oraz Kielc (gdzie wsparte zostaną 2 placówki).

Program wieloletni „Senior+” zakłada dofinansowanie samorządów w zakresie realizacji ich zadań własnych związanych z zapewnieniem opieki osobom starszym. Celem strategicznym przedsięwzięcia jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie liczby miejsc w placówkach „Senior+”. W tym celu dofinansowywane są działania jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”.

- To odpowiedź na lokalne potrzeby. Program „Senior+” jest uzupełnieniem zadań własnych samorządów. My jesteśmy tylko organem, który pomaga dotrzeć ze wsparciem do seniorów czy osób, które chcemy zaktywizować. To jest bardzo dobry program, a ponad 1250 osób w regionie dotychczas nim objętych o czymś świadczy – mówił wojewoda Zbigniew Koniusz podczas spotkania w urzędzie wojewódzkim.

Podstawą rządowego programu jest zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo, w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym  - w zależności od potrzeb – także oferty prozdrowotnej. W ramach programu udostępniana jest infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.