INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:81 - susza hydrologiczna zlewnia Czarnej, Koprzywianki oraz przyrzecze Wisły (świętokrzyskie) INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:80 - susza hydrologiczna zlewnia Nidy i przyrzecze Wisły (świętokrzyskie) Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Dla bezpieczeństwa i wygody - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
30.07.2020

Dla bezpieczeństwa i wygody

W uroczystości oddania do użytku dwóch odcinków dróg w powiecie pińczowskim wziął udział wojewoda Zbigniew Koniusz. Inwestycje zostały wykonane przy wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych.

Przebudowa ponad 3,1 km drogi powiatowej Zawale Niegosławskie - Pawłowice w gminie Michałów kosztowała 1 mln 941 tys. zł. Dotacja z budżetu państwa wyniosła ponad 970 tys. zł, a pozostałą sumę wyłożyły samorządy powiatu i gminy. Poza przebudową jezdni wykonano także chodnik dla pieszych na długości 2,4 km, obustronne  pobocza, dwa przejście dla pieszych wraz z oświetleniem oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

W Rębowie w gminie Kije można już korzystać z wyremontowanego odcinka drogi Chomentów - Korytnica - Kliszów - Kije o długości 1,7 km. Poza nawierzchnią wykonano także remont przepustów pod koroną drogi wraz z montażem barier, renowację rowów oraz remont zjazdów na posesje. Całkowity koszt inwestycji to 451.840 zł. Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych (70% wartości zadania) wyniosła 316.288 zł.

Fundusz Dróg Samorządowych jest rządowym wsparciem dla inwestycji na drogach publicznych gminnych i powiatowych. Główne cele programu to przede wszystkim podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych poprzez rozwój bezpiecznej, spójnej i funkcjonalnej infrastruktury drogowej.