Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Klub dla najmłodszych - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
22.09.2020

Klub dla najmłodszych

Klub Dziecięcy „Kraina Maluszka”, dofinansowany z rządowego programu „Maluch+”, otwarto w Zawichoście. W uroczystości wziął udział wojewoda Zbigniew Koniusz.

Gmina Zawichost na utworzenie placówki otrzymała wsparcie w ramach programu „Maluch+”. Kwota dofinansowania wyniosła 123 760 zł, natomiast całkowity koszt realizacji zadania to ponad 161 tys. zł. Jak informuje samorząd Zawichostu, pomoc finansowa pozwoliła na adaptację jednej z niewykorzystanych sal przedszkola na odpowiednie przekształcenie jej w miejsce opieki nad najmłodszymi. W placówce będą przebywać dzieci w wieku od roku do 3 lat.