Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Policyjna wystawa - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
21.10.2020

Policyjna wystawa

Na Placu Artystów w Kielcach otwarto wystawę „Państwowy Korpus Bezpieczeństwa – Policja Polskiego Państwa podziemnego w dokumentach”. W wydarzeniu wziął udział Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Głównym celem wystawy było przypomnienie tych lat z kart historii, kiedy to funkcjonariusze policji niejednokrotnie oskarżani o kolaborację z okupantem, z narażeniem życia podejmowali działania mające na celu walkę z okupantem. Prócz działań związanych z codziennym funkcjonowaniem jednostek niejednokrotnie poszerzali zasięg swoich oddziaływań, aby zapewnić bezpieczeństwo obywatelom.

Państwowy Korpus Bezpieczeństwa był konspiracyjną formacją policyjnej delegatury Rządu na Kraj. Działał w latach 1940-1944. Otwarta wystawa pokazuje obrazy  działalności korpusu, które dla większości osób nie są znane. Otwarta wystawa to pamięć o ludziach i wydarzeniach tak trudnego dla naszego kraju okresu okupacji.

 

Foto: Świętokrzyska Policja