OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 7 - Opady marznące Powiadomienie o przekroczeniu poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Wojewoda wręczył odznaczenia - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
31.12.2020

Wojewoda wręczył odznaczenia

Wojewoda Zbigniew Koniusz wręczył odznaczenia. Uroczystość odbyła się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.

Podczas uroczystości odznaczony został za zasługi w działalności społecznej i samorządowej Srebrnym Krzyżem Zasługi Marcin Piszczek.

W działalności na rzecz ochrony środowiska Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczony został Zbigniew Ciepliński.

Grzegorz Kocia został otrzymał również Brązowy Krzyż Zasługi  za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Postanowieniem Prezydenta RP za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostali Złotym Medalem za Długoletnią Służbę Elżbieta Janiszewska, Stanisław Płatek oraz Józef Żółciak.

Wojewoda wręczył również Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” , który przyznał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński. Uhonorowany nim został Zdzisław Purchała.

Odznakę honorową „Za zasługi dla Finansów Publicznych RP” otrzymał Jarosław Karpacz. Wyróżnienie w tej dziedzinie przyznał Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Tadeusz Kościński.

Gratulując odznaczonym wojewoda powiedział : - „Wy postrzegacie ten świat inaczej niż większość ludzi. Postrzegacie go zadaniowo. W tym sensie, że chcecie go ulepszać, zmieniać, przekształcać. Czynić za każdym razem lepszym. I te medale są wyrazem tego, że inni też dostrzegają Państwa wkład”.

 

Fot: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego