OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 37 - Oblodzenie Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Dla poprawy bezpieczeństwa - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
14.01.2021

Dla poprawy bezpieczeństwa

Cztery pompownie wody oddano do użytku w powiecie sandomierskim. Inwestycje, wykonane w ramach projektu „Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza”, były współfinansowane z budżetu państwa.

Wybudowano lub zmodernizowano pompownie wody w Koćmierzowie, Nadbrzeziu, Szewcach i Zajeziorzu. Ich łączny koszt to ponad 30 mln zł, a inwestycje prowadzone były przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy oraz budżetu państwa.

„Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza” to projekt obejmujący łącznie sześć zadań. Pozwoli on poprawić bezpieczeństwo około 20 tysięcy mieszkańców Sandomierza i okolicznych gmin  - m.in. Samborca, Koprzywnicy, Łoniowa, Baranowa Sandomierskiego, Gorzyc, Dwikozów, Zawichostu -  którzy doświadczyli skutków powodzi w 2010 roku. Wykonie projektu to zabezpieczenie przed zalewem od rzeki Wisły, zabezpieczenie doliny Koprzywianki przed powodzią, poprawa ochrony przed podtopieniami oraz zmniejszenie ryzyka występowania powodzi w miejscowościach Zajeziorze, Szewce i Sośniczany.

W uroczystości oddania do użytku pompowni wody wziął wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski. Wojewodę Zbigniewa Koniusza reprezentował wicedyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW Robert Sabat.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego