OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 37 - Oblodzenie Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Szczepimy się - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
18.01.2021

Szczepimy się

Szczepionka przeciwko COVID-19 jest przełomem nie tylko dla zdrowia ludzi, ale też punktem zwrotnym dla gospodarki. To najlepsza recepta na powrót do normalności, jaką pamiętamy sprzed wybuchu pandemii.

Najważniejsze informacje dot. programu szczepień dostępne są dla każdego na stronie gov.pl/szczepimysie. Można na niej znaleźć m.in. wykaz ponad 6 tys. punktów szczepień. Na specjalnej podstronie prezentowane są pełne informacje dot. liczby zaszczepionych osób, dane dot. dostaw z podziałem na województwa i powiaty.

Do końca marca br., zgodnie z deklaracjami producentów, otrzymamy 6 mln dawek szczepionki. Będziemy mogli zaszczepić 3 mln Polaków. Mamy blisko 6 tys. punktów szczepień, które będą prowadziły szczepienia w całym kraju. Szczepionki będą stopniowo dostępne dla poszczególnych grup zgodnie ze strategią szczepień. Docelowo będzie mógł z niej skorzystać każdy obywatel spełniający kryteria medyczne szczepienia.
 

Kolejność szczepień I grupy i proces rejestracji

• Program szczepień wchodzi w kolejną fazę.

• 15 stycznia została uruchomiona centralna rejestracja, czyli możliwość umawiania szczepień na konkretny termin dla seniorów powyżej 80. roku życia.

• 18 stycznia ruszą szczepienia mieszkańców Domów Pomocy Społecznej.

• Chęć przyjęcia szczepionki zadeklarowało blisko 70 proc. mieszkańców DPS.

• Podopieczni i pracownicy domów pomocy społecznej nie są zostawieni sami sobie. W okresie pandemii na wsparcie samorządów prowadzących domy pomocy społecznej, jak i same placówki przeznaczono ponad 600 mln złotych. Środki te zostały przeznaczone m.in. na zabezpieczenie ciągłości ich działalności, dodatkowe wynagrodzenia dla zatrudnionego personelu a także zatrudnienie pracowników wspomagających.

• 22 stycznia uruchomimy możliwość umawiania terminów i zapisów na szczepienia dla seniorów pow. 70 r.ż. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia zarejestrowanych seniorów.
 

Rząd dofinansuje gminom transport osób na szczepienia

• Kolejny proces, który wchodzi już w realizację, dotyczy organizacji dowozu seniorów i osób z ograniczoną mobilnością do punktów szczepień.

• Rząd dofinansuje dowóz osób z niepełnosprawnościami  i mających problem z dojazdem do punktów szczepień.

• Transport powinien być dostępny dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym oraz m. in. seniorów, mających problemy z dotarciem do punktów szczepień na terenach wiejskich i w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców.

• Na wniosek samorządów rząd dofinansuje także w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców dowóz do punktów szczepień przeciw COVID osób powyżej 70 r. życia mających trudności z samodzielnym dotarciem na szczepienia. Każda gmina otrzyma także dofinansowanie etatu koordynatora gminnej infolinii.

• Stawki za przewóz jednej osoby niepełnosprawnej wynoszą:

- 75 zł w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców
- w gminach poniżej 100 tys. mieszkańców 65 zł

• Stawka za przewóz osoby sprawnej ruchowo to 30 zł (tylko w gminach poniżej 100 tys. mieszkańców).

• Rząd zwróci samorządom 80 proc. stawki przy organizacji tego przewozu.
 

Powrót do normalności

• Każdy zaszczepiony to potencjalnie od kilku do kilkunastu osób uchronionych przed zarażeniem. Już 50 proc. zaszczepionej populacji istotnie wpłynie na zmniejszenie ryzyka szerzenia się w niej koronawirusa. Cieszymy się, że rośnie liczba chętnych do skorzystania ze szczepień.

• Szczepiąc się, przyczyniamy się do szybszego znoszenia ograniczeń i powrotu nas wszystkich do normalnego życia. Powrót do normalności oznacza: odejście od maseczek, swobodne spotkania z rodziną i przyjaciółmi, powrót dzieci do szkół i rozwój ich kompetencji społecznych, dalszy rozwój gospodarki, ochronę miejsc pracy oraz szansę na nowe zatrudnienia, swobodny dostęp do basenów, siłowni, kin i teatrów, wakacje bez ograniczeń, a przede wszystkim poprawę jakości życia nas wszystkich.

Materiały Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.