OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 37 - Oblodzenie Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Przebudowa dworca - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
19.01.2021

Przebudowa dworca

Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i pozwalającą Polskim Kolejom Państwowym S.A. na budowę w ramach inwestycji „Przebudowa dworca kolejowego Kielce”.

Wykonana zostanie przebudowa i rozbudowa budynku dworca kolejowego w Kielcach, budowa tymczasowego kontenerowego dworca (na czas rozbudowy dworca głównego oraz przewidzianego do rozbiórki po jego rozbudowie), budowa parkingu na 18 miejsc postojowych (w tym dla osób niepełnosprawnych), budowa niezbędnej infrastruktury technicznej oraz elementów małej architektury (m.in. wiat rowerowych i śmietnikowych).

Efektem planowanej modernizacji będzie zatem wygodny, lepszy dostęp do pociągów dla podróżnych. Wszystkie trzy perony zostaną przebudowane. Dojście na perony będzie możliwe - tak jak dotychczas - poprzez zlokalizowane w środkowej części stacji przejście tunelowe. W trakcie inwestycji zostanie ono przebudowane, w tym dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Ponadto, dzięki porozumieniu zawartym pomiędzy  PKP PLK i Miastem Kielce, poza modernizacją stacji, planowana jest budowa parkingu nad torami.

Przebudowa torów i peronów na stacji, po przygotowaniu projektu, jest planowana w przyszłej perspektywie finansowej 2021-2027. Przebudowa stacji Kielce będzie inwestycją komplementarną do planowanej modernizacji linii Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów.