Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Iwaniska chcą być miastem - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
19.02.2021

Iwaniska chcą być miastem

Wniosek o nadanie praw miejskich dla Iwanisk przekazał wojewodzie Zbigniewowi Koniuszowi wójt gminy Marek Staniek.

Iwaniska uzyskały prawa miejskie w 1403 r., a utraciły w 1869 r. jak wiele innych miast w Polsce w ramach represji caratu po powstaniu styczniowym. Samorząd Iwanisk wnosi o nadanie statusu miasta „biorąc pod uwagę układ przestrzenny i charakter zabudowy miejscowości, względy historyczne oraz więzi społeczne, gospodarcze, kulturowe zapewniające zdolność do wykonywania zadań publicznych, jak również infrastrukturę społeczną i techniczną”. Uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta rada gminy podjęła 28 stycznia 2021 r.

W uzasadnieniu do wniosku skierowanego, za pośrednictwem wojewody, do ministra spraw wewnętrznych i administracji, czytamy: „Status miasta Iwaniska posiadały przez 466 lat od 1403 do 1869 r. Mieszkańcy nigdy się nie pogodzili z faktem utraty praw miejskich, w związku z czym pragniemy przywrócić miejscowości Iwaniska jej dawny prestiż i tradycje miejskie. Dlatego zwracamy się z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Iwaniska. Inicjatywę popierają mieszkańcy, którzy podczas przeprowadzonych konsultacji społecznych poparli wniosek o nadanie miejscowości Iwaniska praw miejskich”. Jak podkreślają samorządowcy, uzyskanie praw miejskich zwiększyłoby możliwości promocyjne gminy, przekładając się bezpośrednio na zainteresowanie potencjalnych inwestorów. Prowadziłoby to z kolei do polepszenia warunków życia mieszkańców.

W spotkaniu w urzędzie wojewódzkim wziął udział poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec, który gratulował samorządowi Iwanisk podjęcia tej ważnej inicjatywy.