Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Nauczyciele odznaczeni - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
22.02.2021

Nauczyciele odznaczeni

Odznaczeniami państwowymi uhonorował świętokrzyskich nauczycieli wojewoda Zbigniew Koniusz podczas uroczystości zorganizowanej w urzędzie wojewódzkim.

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski odebrał Henryk Ślusarski, wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Pedagodzy otrzymali z rąk wojewody także Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę. Resortowe Medale Komisji Edukacji Narodowej i okolicznościowe dyplomy wręczył nauczycielom świętokrzyski kurator oświaty. Odznaczenia i wyróżnienia zostały przyznane z okazji Dnia Edukacji Narodowej, których obchody odbyły się z opóźnieniem ze względu na okres pandemii.

Cieszę się, że możemy docenić osoby, których wkład w to, by nasze nowe pokolenia rozwijały się, jest nieoceniony. Wasz codzienny trud sprawia, że stajecie się wyznacznikiem tego, jak powinien zachowywać się ten, kto pełni zaszczytną służbę na niwie nauki. Choć obchody święta są opóźnione, Dzień Edukacji Narodowej jest codziennie: dzięki wam, gdyż edukacja jest nierozerwalnie związana z waszym życiem zawodowym i osobistym – mówił wojewoda dziękując nauczycielom za ich codzienną pracę.