Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Nowy konsultant - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
23.02.2021

Nowy konsultant

Akt powołania dla nowego konsultanta wojewódzkiego w ochronie zdrowia wręczył wojewoda Zbigniew Koniusz.

Konsultantem w dziedzinie medycyny paliatywnej została mianowana lek. med. Agnieszka Toczek-Wasiak, starszy asystent w Zakładzie Medycyny Paliatywnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.
Powoływani na pięcioletnią kadencję konsultanci wojewódzcy są istotnym elementem nadzoru specjalistycznego, celem ich działań jest poprawa jakości oraz osiągnięcie ujednoliconych standardów w opiece medycznej. Konsultantów powołuje wojewoda w porozumieniu z ministrem zdrowia.

  •  23.02.2021. Wręczenie nominacji dla konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ochrony zdrowia.
  •  23.02.2021. Wręczenie nominacji dla konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ochrony zdrowia.