OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 48 - Przymrozki Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Sprzęt dla potrzebujących - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
07.04.2021

Sprzęt dla potrzebujących

Wojewoda Zbigniew Koniusz przekazał sprzęt medyczny, który trafi do Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie oraz Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego.

Do placówki w Piekoszowie, będącej oddziałem Caritas Diecezji Kieleckiej, przeznaczono pięć zestawów koncentratorów tlenu. – Na pewno ten sprzęt będzie bardzo dobrze wykorzystany. Nie od dziś dom w Piekoszowie jest znany jako jednostka prowadząca wielokierunkową pomoc dla potrzebujących – mówił wojewoda.

W naszej placówce przebywa obecnie 140 osób. Jest tu dom pomocy społecznej, lokale aktywizujące i oddział szpitalny. Sprzęt, który mamy, jest w pełni wykorzystany i dlatego była wielka potrzeba, by trafił do nas kolejny. Będzie on na pewno dobrze służył ludziom chorym, za co serdecznie dziękuję – powiedział ks. Łukasz Zygmunt, dyrektor Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie.

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach otrzymało butle do tlenu medycznego. – Przekazujemy dodatkowy zasób butli tlenowych przeznaczonych m.in. do obsługi respiratorów przenośnych. To jest dobry dzień, bo możemy dzielić się dziś życzliwością z innymi – podkreślił Zbigniew Koniusz.