Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

W hołdzie biało-czerwonej - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
02.05.2021

W hołdzie biało-czerwonej

„To jest nie tylko znak, to jest nasza tożsamość” – mówił wojewoda Zbigniew Koniusz podczas uroczystości z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Obchody rozpoczęły się wciągnięciem flagi państwowej na maszt przed budynkiem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. – Znowu łopocze biało-czerwona. I tak dzieje się od lat, od wieków. I to jest coś więcej niż symbol. To znak, pod którym całe pokolenia, naszych dziadów, pradziadów i ojców, łączyło się. Nie tylko z okazji świąt narodowych, ale łączyło się w bólu i w walce. Jak wielką moc mają te dwa kolory, nasz naród dokładnie wie – mówił wojewoda. – To jest nie tylko znak, to jest nasza tożsamość. I my powinniśmy przekazać tę wartość naszym dzieciom i naszym wnukom. Te biało-czerwone kolory były i są, i  - mam nadzieję - bardzo długo pozostaną z nami – podkreślił Zbigniew Koniusz.

Po mszy świętej w kieleckim kościele garnizonowym, wojewoda złożył kwiaty przed pomnikiem przy ulicy Zagórskiej poświęconym uczestnikom powstania listopadowego. Ceremonia ta była okazją do oddania hołdu parlamentarzystom Sejmu Królestwa Polskiego, którzy w 1831 roku ustanowili nasze barwy narodowe i zdecydowali o tym, że „Kokardę Narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym”.

Przed Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim odbyła się także konferencja prasowa, z udziałem naczelnik kieleckiej delegatury IPN, dotycząca 100. rocznicy wybuchu III powstania śląskiego, połączona z prezentacją wystawy poświęconej temu wydarzeniu. Wystawę, która została przygotowana przez śląską delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej, można oglądać do czerwca przed budynkiem urzędu.

W związku z pandemią koronawirusa uroczystości zostały zorganizowane w ograniczonej formule.