Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Święto majowej konstytucji - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
03.05.2021

Święto majowej konstytucji

Hołd twórcom Konstytucji 3 maja oddano przed pomnikiem Stanisława Staszica w kieleckim parku miejskim. Organizatorem uroczystości był wojewoda Zbigniew Koniusz.

Po mszy świętej w bazylice katedralnej, główna część obchodów odbyła się w parku miejskim. Wspólny wieniec, w imieniu społeczeństwa ziemi świętokrzyskiej, złożyli wraz z wojewodą przedstawiciele samorządu województwa i stolicy regionu. W kieleckiej uroczystości uczestniczyli m.in. świętokrzyscy parlamentarzyści oraz reprezentanci wojska i służb mundurowych. Obchody, z uwagi na pandemię koronawirusa, zorganizowane zostały w ograniczonej formule.

- To było coś pięknego na kartach naszej historii. To nie tylko zapis, jaki wtedy uczyniono. To była nadzieja, radość, niektórzy mówią, że desperacja. Ale tak naprawdę, ten trzeci maja tamtego 1791 roku to było to, czym Polska żyje dzisiaj. Bez tamtego trzeciego maja nie byłoby pewnie nas. Ale zanim ten trzeci maja przyszedł, były niestety lata smutne, było coś, co doprowadziło naszą ojczyznę na krańce jej bytności. Mówią, ze pycha idzie przed upadkiem. I wtedy chyba mieliśmy do czynienia z taką pychą posuniętą do granic rozsądku i odpowiedzialności – mówił wojewoda podczas uroczystości przed pomnikiem Staszica. – Odpowiedzialność jest należna i przypisana do każdego z nas. Po to, by następne pokolenia mogły świętować ten trzeci maja – podkreślił Zbigniew Koniusz.

Na zakończenie wojewoda przeczytał wiersz swego autorstwa, napisany specjalnie z okazji tegorocznego święta konstytucji.

 

Zbigniew Koniusz
„Był taki maj”

I był taki czas na świecie
I był taki maj w mym kraju
Kiedy dostrzeżono naród
Kiedy się wsłuchano w naród
Cały naród

Naga prawda zabolała
Polska dumna i wspaniała
Obrończyni praw i Boga
To przedmurze chrześcijaństwa
Domem zdrady i pijaństwa
SOBIEPAŃSTWA

Wszystko na nic naród woła
Polska ginie Polska kona
Dobro wspólne zmarnowane
Rozkradzione wyprzedane

Obcy rządzą monarchowie
My pijemy mościów zdrowie
My na wiecach i sejmikach
Krzyczym VETO za srebrnika

l był taki rok na świecie
l był taki maj w mym kraju
Kiedy doceniono naród
Kiedy chciano bronić naród
Cały naród

Larum wielkie podniesiono
Sprawę Bogu przedstawiono
Przez posługę mądrych ludzi
Duch polskości się przebudził

Prawa nowe uchwalono
KONSTYTUCJĘ ogłoszono
Tam spisano złotą myśl
POLSKA Z BOGIEM MUSI IŚĆ

Nad to ważne musi być
Że w braterstwie trzeba żyć
Że są ważne wszystkie stany
Że władz podział jest wskazany
Że król rządzi dynastycznie
Że żyć trzeba ascetycznie
Że ochroną objąć trzeba
Tych co dają bochen chleba
Trzeba z światem żyć w pokoju
Ale armię mieć do boju

Te i wiele innych praw spisano
Narodowi cel wskazano
Dano szansę i nadzieje
Że Ojczyzna ocaleje

I choć wszystko poszło źle
Bo zaborcy nas podbili
Rozebrali i zgwałcili
I przez wiele wiele lat
Chciał zapomnieć o nas świat

To zapisy te majowe
Dały zacząć życie nowe
Konstytucja wciąż krzepiła
Powstać z martwych pozwoliła

Dzisiaj kwitnie Polska ma
Ale czekam tego dnia
Gdy usłyszy znowu kraj
WIWAT MAJ WIWAT MAJ