OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:39 - gwałtowne wzrosty stanów wody Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Dla bezpieczeństwa pieszych - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
01.06.2021

Dla bezpieczeństwa pieszych

Rozpoczęła się kampania edukacyjna „Pie(rw)szy na przejściu”, zorganizowana przez kieleckie stowarzyszenie aktywności zawodowej „Passa”. W konferencji prasowej inaugurującej przedsięwzięcie wziął udział wojewoda Zbigniew Koniusz.

Główny cel kampanii, propagującej zasady bezpieczeństwa na drogach, to podjęcie działań informacyjnych dotyczących zmian przepisów w ruchu pieszych, a szczególnie w zakresie poruszania się na przejściach dla pieszych. Od 1 czerwca obowiązuje nowelizacja przepisów ruchu drogowego, która w dużej mierze dotyczy właśnie pieszych: wchodząc na przejście mają oni pierwszeństwo przed pojazdami (poza tramwajami). Przepisy nakładają obowiązki także na pieszych - przechodząc przez pasy nie mogą oni korzystać z telefonów komórkowych lub innych tego typu urządzeń.

Współorganizatorami kampanii, która trwać będzie do końca roku, są Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Wojewoda objął inicjatywę honorowym patronatem.

Przygotowany został spot promujący akcję  „Pie(rw)szy na przejściu: zmiany przepisów w obrębie przejść dla pieszych”, który – wraz z innymi materiałami informacyjnymi – zostanie udostępniony m.in. placówkom oświatowym, ośrodkom pomocy społecznej czy klubom seniora w regionie. Stowarzyszenie „Passa" oraz świętokrzyska Policja organizować będą także szkolenia i warsztaty dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policja prowadzić będzie ponadto wzmożone działania profilaktyczne i kontrolno-prewencyjne w zakresie stosowania się do nowych przepisów zarówno kierujących pojazdami, jak i pieszych.

  • Foto dzięki uprzejmości Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.