OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:39 - gwałtowne wzrosty stanów wody Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Inwestycja w naukę - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
07.06.2021

Inwestycja w naukę

Z udziałem wicepremiera Jarosława Gowina oraz ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka odbyła się uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar. W spotkaniu uczestniczył wojewoda Zbigniew Koniusz.

W Kielcach powstaje innowacyjne centrum polskiej metrologii: laboratoryjna baza, która pozwoli na efektywne i profesjonalne prowadzenie prac rozwojowo-badawczych oraz korzystnie wpłynie na współpracę między sferą badawczo-naukową a przedsiębiorstwami.
Liderem projektu jest Główny Urząd Miar, działający z Politechniką Świętokrzyską jako partnerem.

Jak podkreśla Główny Urząd Miar, istotą projektu jest uzupełnienie obecnego potencjału laboratoryjnego GUM oraz kieleckiej uczelni, w efekcie czego stworzone zostaną warunki do współpracy pomiędzy profesjonalną i innowacyjną metrologią laboratoryjną a gospodarką. „Kampus stanie się miejscem, gdzie spotykać się będą środowiska badawcze omawiające problemy naukowe i techniczne, pracujące nad wsparciem nie tylko dla przemysłu czy przedsiębiorstw, ale również instytucji państwowych, takich jak: szkoły, uczelnie, pozostałe instytuty badawcze czy wojsko” - czytamy na stronie Głównego Urzędu Miar. Kielecki kampus zapewni ponadto profesjonalną bazę dydaktyczną dla naukowców z kraju i z zagranicy, za pośrednictwem której będzie świadczył usługi o najwyższym światowym standardzie.

Całkowita wartość projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap 1 (Kampus)” to niemal 189 mln zł, zaś wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi ponad 165 mln zł. Zakończenie projektu planowane jest na grudzień 2023 roku. Pierwszy etap inwestycji zakłada wzniesienie zespołu ośmiu budynków, którym zostaną przydzielone konkretne funkcje: laboratoryjne, konferencyjno-edukacyjne, warsztatowe czy biurowo-usługowe.