OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 107 - Upał Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Rządowa pomoc dla potrzebujących - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
14.06.2021

Rządowa pomoc dla potrzebujących

Region świętokrzyski odwiedziła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Przekazała rządowe promesy na tworzenie środowiskowych domów samopomocy. Szefowej resortu towarzyszył wojewoda Zbigniew Koniusz.

Prawie 1 mln 150 tys. zł wsparcia otrzymała gmina Starachowice na utworzenie filii Środowiskowego Domu Samopomocy. W tym celu zagospodarowany zostanie budynek byłej siedziby Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej. Powstanie tam dom dla 30 osób z ośmioma miejscami opieki całodobowej.

W Dołach Biskupich w gminie Kunów, Środowiskowy Dom Samopomocy powstanie w gmachu po byłej szkole. Skorzysta z niego 18 osób. Minister Marlena Maląg przekazała burmistrzowi Kunowa promesę opiewającą na ponad 1 mln 780 tys. zł.

Dofinansowanie dla powiatu opatowskiego na dokończenie budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie to blisko 2 mln 300 tys. zł. Symboliczny czek otrzymał starosta. W ramach tych środków powstanie dom o zasięgu ponadgminnym z 60 miejscami pobytu dziennego dla osób niepełnosprawnych.

Przed oficjalnym przekazaniem promes wojewoda Zbigniew Koniusz podpisał z samorządowcami umowy dotyczące rządowego wsparcia na śds-y.

Środowiskowe domy samopomocy to miejsca, które są bardzo potrzebne. Rozbudowując ich sieć likwidujemy „białe plamy” na mapie Polski i wspieramy osoby z niepełnosprawnościami we wchodzeniu w życie społeczne – mówiła Marlena Maląg. – Naszym celem jest zrównoważony rozwój całego kraju, w którym wszyscy Polacy mają równy dostęp do potrzebnych im usług – podkreśliła minister.

Starania państwa są wielokierunkowe i wspólne we wszystkich swoich aspektach. Mówimy tu o dzieciach, o osobach starszych i wreszcie o tych, którzy potrzebują naszej pomocy - bo nie zawsze są rodziny, które mogą zająć się w sposób właściwy osobami niepełnosprawnymi. Dlatego środowiskowe domy samopomocy są niezwykle potrzebne – zaznaczył wojewoda Zbigniew Koniusz.

Środowiskowy dom samopomocy to ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy w dostosowaniu do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. W całym kraju jest ponad 840 placówek tego typu, z których korzysta ponad 30 tys. pensjonariuszy. W województwie świętokrzyskim działa 39 śds-ów – mają one do swej dyspozycji 1 148 miejsc. Jak informuje Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW, w 2021 roku nasze województwo na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi otrzymało środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej w kwocie 6 238 960 zł.

Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej złożyła także wizytę w Krępie w gminie Iwaniska, gdzie oficjalnie otwarto budynek z 20 mieszkaniami socjalnymi. Minister odwiedziła również zamek Krzyżtopór w Ujeździe i uczestniczyła w odbywającym się tam pikniku rodzinnym. Podczas imprezy promowano m.in. rządowy program Rodzina 500+, a na uczestników spotkania czekało wiele atrakcji. Swoje stoisko informacyjne miał w murach zamku także Świętokrzyski Urząd Wojewódzki.Podczas spotkań w regionie świętokrzyskim minister mówiła o rządowym programie reformy społeczno-gospodarczej Polski Ład, w centrum którego znalazły się prorodzinne rozwiązania z wielu obszarów, m.in. polityki mieszkaniowej i podatkowej, rynku pracy, a także dużo większe nakłady na rozwój sieci instytucji opieki nad najmłodszymi dziećmi oraz działania skierowane do seniorów.