OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 107 - Upał Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Umowy na domy samopomocy - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
15.06.2021

Umowy na domy samopomocy

Umowy na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi podpisał wojewoda Zbigniew Koniusz ze świętokrzyskimi samorządowcami. W 2021 roku nasze województwo otrzymało na ten cel z budżetu państwa ponad 6 mln 200 tys. zł.

Dotację otrzymały 4 powiaty oraz 14 gmin. Podczas spotkania w urzędzie wojewódzkim umowy zostały podpisane z 15 samorządami. – To środki na nowe inwestycje oraz dokończenie bądź utrzymanie już istniejących miejsc. Sześć milionów złotych domyka pewien problem, bo na terenie województwa świętokrzyskiego nie ma tzw. białych plam, jeżeli chodzi o powiaty i pokrycie siecią ośrodków wspierających osoby niepełnosprawne. Realizujemy to, co należy się społeczeństwu od polskiego rządu, czyli także wszechstronną opiekę nad osobami, które niekoniecznie potrafią samodzielnie egzystować – mówił wojewoda.

W województwie świętokrzyskim działa 39 środowiskowych domów samopomocy – ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które wymagają pomocy w dostosowaniu do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Mają one do swej dyspozycji 1 148 miejsc. Domy te świadczą usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi oraz treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie codziennych czynności.