OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 107 - Upał Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Wsparcie dla samorządowych inwestycji - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
16.07.2021

Wsparcie dla samorządowych inwestycji

Założenia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaprezentowali świętokrzyskim samorządowcom podczas wideokonferencji wojewoda Zbigniew Koniusz oraz dyrektor zarządzający w Banku Gospodarstwa Krajowego Michał Baj.

Jest to nowy rządowy program realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który polega na dofinansowaniu samorządowych inwestycji m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne czy w gospodarowanie odpadami.

- To finansowy zastrzyk dla samorządów i szansa na wykonanie ważnych dla lokalnych społeczności inwestycji, gdyż ich bezzwrotne dofinansowanie może sięgać nawet 95 procent wartości. Zachęcam do składania wniosków. Program Inwestycji Strategicznych to ogromne wsparcie dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i szereg wynikających z tego korzyści dla naszych samorządów – mówił wojewoda Zbigniew Koniusz.

Bank Gospodarstwa Krajowego planuje na początku dwie pilotażowe edycje programu, pierwszą uruchomił 2 lipca. Pilotażowe nabory pozwolą zweryfikować priorytetowe dla samorządów obszary inwestycji.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pomoże odbudować gospodarkę po pandemii. Wierzę, że dzięki niemu wzrośnie jakość życia Polaków, którzy będą mogli korzystać z bezpiecznej, nowoczesnej infrastruktury. Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Jesteśmy dumni, że zrealizujemy program, który pomoże gospodarce, lokalnym społecznościom, a wiele z dofinansowanych inwestycji przyczyni się do budowania bardziej zrównoważonej gospodarki – podkreślił Michał Baj z BGK.

Na programie skorzystają też przedsiębiorcy. Realizacja wielu inwestycji przypadnie lokalnym firmom. Rządowy program pomoże im w rozwoju biznesu, będzie też stymulował powstawanie nowych miejsc pracy.

Jak informuje Bank Gospodarstwa Krajowego, w pierwszej, pilotażowej, edycji programu każdy samorząd może złożyć maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie inwestycji. Proces odbywa się w pełni elektronicznie – w specjalnie przygotowanej aplikacji programu. BGK przyjmuje wnioski o dofinansowanie. Po zakończeniu naboru przekaże zbiorczy raport do komisji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Komisja ta przygotuje rekomendację, na podstawie której premier zdecyduje o przyznaniu dofinansowania. Informację o przyznaniu dofinansowania samorząd otrzyma w aplikacji, za pośrednictwem której złożył wniosek.

Program będzie się odbywał poprzez wystawianie promes przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Aby jednostka samorządu terytorialnego mogła uruchomić przetarg, otrzyma promesę, a po zakończeniu przetargu promesę inwestycyjną.

W przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała 12 miesięcy lub krócej, Bank Gospodarstwa Krajowego wypłaci środki z programu po zakończeniu realizacji inwestycji. W przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy, samorząd otrzyma środki w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych jej etapów).

Informacje o szczegółach programu są dostępne na stronie internetowej banku www.bgk.pl.