OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 107 - Upał Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Strategia dla rodzin - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
20.07.2021

Strategia dla rodzin

O założeniach Strategii Demograficznej 2040 mówiła w Kielcach wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha. Gospodarzem spotkania, z udziałem przedstawicieli świętokrzyskich samorządów i organizacji pozarządowych, był wojewoda Zbigniew Koniusz.

Trwają konsultacje społeczne ogłoszonego w czerwcu projektu kompleksowego dokumentu mierzącego się z niekorzystnymi trendami w polskiej demografii. Głównym celem Strategii Demograficznej 2040 jest wyjście z pułapki niskiej dzietności i zbliżenie się do poziomu gwarantującego zastępowalność pokoleń.

- To, co możemy zrobić dziś, to działać, by - zwiększając dzietność - wpłynąć na liczebność przyszłego pokolenia potencjalnych mam. Wzrostu liczby urodzeń możemy się spodziewać nie prędzej niż za minimum 20 lat. Ten wzrost to jest wypadkowa dzietności oraz liczby kobiet, które rodzą. Dziś jesteśmy przy bardzo gwałtownym spadku liczby kobiet w wieku prokreacyjnym. Aby osiągnąć ten wzrost i przestać być krajem wymierającym, bo Polska będzie się starzała najszybciej w Europie, musimy podjąć kompleksową i spójną politykę prodemograficzną. I temu właśnie służy Strategia Demograficzna – mówiła wiceminister w trakcie spotkania w urzędzie wojewódzkim, w którym uczestniczyła również Dorota Bojemska, przewodnicząca Rady Rodziny, organu opiniodawczo-doradczego ministra rodziny. Wiceminister Barbara Socha zaznaczyła, że w ciągu ostatnich lat obserwujemy w Polsce zjawisko tzw. „zimy demograficznej” i braku zastępowalności pokoleń.

Jak podkreśla resort rodziny, rząd planuje osiągnąć cele określone w konsultowanej właśnie strategii poprzez prowadzenie długofalowych, wieloobszarowych działań likwidujących bariery, które zniechęcają Polaków do realizowania ich aspiracji w zakresie rodziny. Wśród priorytetowych kierunków interwencji są programy z Polskiego Ładu oraz nowe inicjatywy wspierające elastyczność i stabilność pracy oraz poprawę jakości ochrony zdrowia.

Podczas prac nad projektem Strategii Demograficznej 2040 zidentyfikowano obszary wpływające na decyzję o posiadaniu dzieci i zaproponowano kierunki interwencji w ramach trzech celów szczegółowych. Są nimi: wzmocnienie rodziny (poprzez m.in. zabezpieczenie finansowe rodzin czy wsparcie w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych), znoszenie barier dla rodziców chcących mieć dzieci (to głównie rozwój rynku pracy przyjaznego rodzinie, a także rozwój form opieki nad dziećmi, opieki zdrowotnej czy poprawa jakości i organizacji edukacji) oraz podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk na szczeblu centralnym i samorządowym.

Jak informuje ministerstwo, dokument powstał na podstawie wielomiesięcznej analizy badań i źródeł naukowych z Polski i zagranicy. Szczególny nacisk położono na znoszenie barier i tworzenie warunków dla powstawania i rozwoju rodzin jako miejsca przychodzenia na świat nowych członków społeczności i ich podstawowej socjalizacji. W pracach nad strategią wzięli udział przedstawiciele wielu środowisk: resortów, samorządów oraz partnerów społeczno-gospodarczych i ośrodków badawczych. Szczegółowe informacje dotyczące projektu Strategii Demograficznej 2040 na stronie www.gov.pl/web/demografia.