OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 66 - Przymrozki Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Ruszył nabór do trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Samorząd Dla Dziedzictwa” - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
13.01.2022

Ruszył nabór do trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Samorząd Dla Dziedzictwa”

Narodowy Instytut Dziedzictwa otworzył nabór do trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Samorząd Dla Dziedzictwa”.

Konkurs skierowany jest do samorządów gminnych, które najlepiej wywiązują się z obowiązku opracowywania i wdrażania gminnych programów opieki nad zabytkami, spełniając zapisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jego celem jest promocja najlepszych praktyk służących ochronie i zachowaniu wartości dziedzictwa kulturowego.

Konkurs stanowi także promocję działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy w oparciu o efektywne wykorzystanie potencjału lokalnego dziedzictwa kulturowego. Koordynatorem konkursu w imieniu Generalnego Konserwatora Zabytków jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Do udziału w konkursie zapraszamy samorządy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie w trzech kategoriach:

  1. duże i średnie gminy miejskie (liczące co najmniej 50 tys. mieszkańców),
  2. małe gminy miejskie (liczące poniżej 50 tys. mieszkańców),
  3. gminy miejsko-wiejskie i wiejskie.

Do przesłanek pozwalających na ubieganie się o tytuł Laureata należą:

  • prawidłowo opracowany gminny program opieki nad zabytkami,
  • realizacja działań i zadań, które służą ochronie i zachowaniu wartości dziedzictwa kulturowego oraz zrównoważonemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu gminy w oparciu o efektywne wykorzystanie potencjału zasobów dziedzictwa kulturowego.


Regulamin Konkursu, Formularz zgłoszeniowy oraz Procedura oceny wniosków dostępne są na stronie internetowej Instytutu.


Nabór wniosków trwa do 31 maja 2022 r.