OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 64 - Burze z gradem Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Polski Ład: konferencja prasowa wojewody - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
17.01.2022

Polski Ład: konferencja prasowa wojewody

Polski Ład dla emerytów, rencistów, przedsiębiorców – to temat konferencji prasowej wojewody Zbigniewa Koniusza, zorganizowanej wspólnie z przedstawicielami Krajowej Administracji Skarbowej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Polski Ład to temat na najbliższe lata, to zmiana epokowa i oczekiwana, która porządkuje nam całą sferę życia gospodarczego. To realne pieniądze – mówił wojewoda podczas spotkania w urzędzie wojewódzkim. – Przysłowiowa „500-ka” była preludium do tego, czego możemy spodziewać się po Polskim Ładzie. To stworzenie takich instrumentów, poprzez różne działania, aby nasze społeczeństwo poczuło się bezpieczne finansowo. Polski Lad zawiera wyliczenia oparte na twardych danych statystycznych, na analizach, na rozmowach z wieloma instytucjami. Chcemy polską gospodarkę, polskiego obywatela przyzwyczaić do dobrobytu i społecznej sprawiedliwości. Stąd te różne działania – podkreślił Zbigniew Koniusz.

O szczegółach dotyczących podatków i świadczeń oraz o prowadzonych i planowanych działaniach informacyjnych mających na celu wsparcie wszystkich tych, których dotyczą przepisy Polskiego Ładu mówili goście wojewody: Bernard Wyszyński – zastępca dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach oraz Agnieszka Majkowska-Nowak – zastępca dyrektora ds. dochodów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach.

Wsparcie podatników ze strony Krajowej Administracji Skarbowej to m.in. uruchomiona infolinia, z której skorzystało już tysiące osób, Multikanałowe Centrum Informacji Polski Ład oraz livechaty-webinary dla m.in. księgowych. To również spotkania z podatnikami w urzędach skarbowych oraz dyżury dotyczące Polskiego Ładu w tych urzędach. Organizowane są ponadto dyżury ekspertów KAS w wybranych placówkach ZUS oraz ekspertów ZUS w wybranych placówkach KAS. Wśród instrumentów wsparcia wymieniono też internetowe portale podatki.gov.pl oraz wiecejwportfelach.gov.pl, bazę Q&A (pytań i odpowiedzi), przewodniki czy kalkulator wynagrodzeń „na rękę”.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi m.in. spotkania konsultacyjne i szkolenia przez internet. Wszyscy zainteresowani mogą korzystać z aktualizowanej na bieżąco podstrony zus.pl o zmianach na podstawie Polskiego Ładu, z mediów społecznościowych (LinkedIn, Twitter) oraz komunikacji w prasie, radiu i telewizji. Kolejne formy wsparcia dla przedsiębiorców to szkolenia przez internet – webinaria organizowane wspólnie z KAS, indywidualna opieka dla przedsiębiorców w placówkach ZUS i KAS (dyżury ekspertów),  a także dyżury w ogólnopolskich i lokalnych mediach dotyczące Polskiego Ładu. To również Kalkulator z ZUS, czyli  wyliczenie miesięcznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność.

Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wpływ Polskiego Ładu na wysokość wypłat świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS wygląda następująco: 8,2 mln osób (95,1% ogółu) ze świadczeniem do 4920 zł brutto – zyska wyższą wypłatę na rękę, 420,8 tys. osób (4,9% ogółu) ze świadczeniem 4921-12.800 zł brutto – nie straci pod względem wypłaty na rękę, natomiast osoby ze świadczeniem ponad 12.800 zł brutto – otrzymają wypłaty na rękę niższe o kilka procent (jak podkreśla ZUS: mniej niż 460 osób w Polsce ma emeryturę większą niż 12 800 zł brutto miesięcznie - to około 0,005 % wszystkich emerytów i rencistów ZUS).

Więcej informacji na stronach Izby Administracji Skarbowej w Kielcach oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach.