Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 60 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnie dopływów Wisły) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 105 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnia Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki i Kamiennej ) OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 96 - Burze z gradem Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Informacja - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
02.03.2022

Informacja

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprecyzyjnymi informacjami chcielibyśmy wyjaśnić pewne nieścisłości.

Osoby, które zostają zakwaterowane zarówno w obiektach wyznaczonych przez samorządy, wojewodę świętokrzyskiego jak przebywające u osób prywatnych na dzień dzisiejszy nie muszą zgłaszać się do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego czy do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. Osoby te mają prawo do bezpłatnej pomocy w zakresie transportu, wyżywienia, zakwaterowania i opieki medycznej.

Osoby prywatne, które chcą przyjąć pod swój dach obywateli Ukrainy mogą zgłaszać takie informacje do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, ale jest to dla nas baza alternatywna w przypadku braku miejsc w ośrodkach zakwaterowania tworzonych przez wojewodę świętokrzyskiego. Propozycje takie należy przekazywać do organizacji pozarządowych. W kolejnych informacjach podamy kontakty do takich instytucji.

Informujemy również, że osoby prywatne zgłaszające chęć zakwaterowania osób z Ukrainy nie są objęte zwrotem kosztów ich pobytu.

Zbiórki humanitarne prosimy zgłaszać do gmin i powiatów w województwie. Powiaty, przekażą nam już spaletowane produkty do wyznaczonego magazynu w Chęcinach przy ulicy Logistycznej 9.

  • 274652021_1486342185095328_4362102869901362498_n