OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 64 - Burze z gradem Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Współpraca dla ochrony środowiska - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
11.05.2022

Współpraca dla ochrony środowiska

Porozumienie dotyczące współdziałania w wykrywaniu przestępstw przeciwko środowisku w transporcie odpadów zawarły inspekcje: ochrony środowiska oraz transportu drogowego. Dokument podpisano w urzędzie wojewódzkim, a gospodarzem spotkania był wojewoda Zbigniew Koniusz.

Porozumienie jest dopełnieniem dotychczasowej współpracy obu instytucji i ma na celu określenie wspólnych zasad dotyczących przeciwdziałaniu i wykrywaniu przestępstw oraz wykroczeń przeciwko środowisku w transporcie odpadów, a także naruszeń prawa ochrony środowiska. Podpisali je Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Witold Bruzda i Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Paweł Górak.

Podpisanie porozumienia ma na celu jak najlepiej zidentyfikować naszą skuteczność w zwalczaniu i zachowaniu prewencji  w ściganiu przestępstw związanych z ochroną środowiska.  Współpraca między inspekcją ochrony środowiska a inspektoratem transportu drogowego trwa od dawna – zaznaczył wojewoda Zbigniew Koniusz.

Jak podkreślają szefowie inspekcji, porozumienie przyczyni się do zacieśnienia współpracy w zakresie udzielania wzajemnej pomocy w codziennej służbie - m.in. przeprowadzaniu wspólnych działań, wymianie informacji czy organizacji szkoleń.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska mówił o ścisłej współpracy inspekcji z wieloma instytucjami, m.in. policją i strażą miejską, w celu zwalczania przestępczości przeciwko środowisku. Współpraca ta polega nie tylko na wspólnych działaniach w terenie, ale także na wymianie informacji dotyczących transportu odpadów w regionie świętokrzyskim. Jest to również wsparcie w postaci profesjonalnego sprzętu. Szef inspekcji transportu drogowego podkreślił z kolei, że celem podpisania porozumienia jest zintegrowanie i scalenie służb, które są głównie odpowiedzialne za ochronę środowiska. Zwiększy to efektywność w zwalczaniu wszelkiej przestępczości i wykroczeń w transporcie odpadami. 

Jak informuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, dotychczasowe doświadczenia inspekcji ochrony środowiska, jak i inspekcji transportu drogowego, wskazują na wzrost w ostatnich latach liczby spraw związanych nielegalnym transportem odpadów w ruchu krajowym oraz międzynarodowym. Największe zagrożenie stwarzają odpady niebezpieczne, zagospodarowywane niezgodnie z przepisami ochrony środowiska czy przewożone z naruszeniem wymagań dotyczących transportu. Znaczącym problemem jest również transport różnego rodzaju odpadów z pominięciem wymaganych procedur.