Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 60 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnie dopływów Wisły) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 105 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnia Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki i Kamiennej ) OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 96 - Burze z gradem Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Zmiany w podatkach - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
20.06.2022

Zmiany w podatkach

Likwidacja ulgi dla klasy średniej, preferencyjne rozliczanie dla osób samotnie wychowujących dzieci oraz obniżenie stawki podatku z 17 do 12 procent to część zmian, które wejdą w życie od lipca tego roku. W konferencji informującej o zmianach w systemie podatkowym wziął udział wicewojewoda świętokrzyski Rafał Nowak.

Zmiany w systemie podatkowym będą dotyczyły zarówno pracowników, jak i pracodawców.

Jak podkreślił wicewojewoda Rafał Nowak „14 czerwca Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw”. Wprowadzone zmiany wpłyną na możliwość korzystniejszego rozliczenia podatku.

- „Ustawa ta wprowadza szereg zmian systematyzujących i upraszczających system podatkowy w zakresie podatku dochodowego. Przepisy wchodzą w życie 1 lipca 2022 roku, ale będą miały zastosowanie od stycznia już tego roku” powiedział podczas konferencji zastępca dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach Bernard Wyszyński.

Wprowadzone zmiany będą zauważalne przez obywateli już w lipcu oraz przy rozliczaniu podatku rocznego. Reforma podatkowa będzie dotyczyła obniżenia stawki podatku z 17 na 12 procent. Zmiany polegają także na likwidacji ulgi dla klasy średniej, ujednoliceniu terminów rocznego rozliczenia PIT dla wszystkich formularzy do 30 kwietnia oraz możliwość stosowania kwoty wolnej u 3 płatników- pracodawca, zleceniodawca i ZUS. Zmiany w ustawie dotyczą także osób samotnie wychowujących dzieci.

Aby upowszechnić zmiany, które wejdą w życie, zorganizowane zostanie 23 czerwca bezpłatne spotkanie informacyjne nt. zmian w systemie podatkowym  z ekspertami KAS i ZUS. Osoby zainteresowane mogą bez wcześniejszych zapisów wziąć udział w spotkaniu, które odbędzie się w sali nr 13 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w godzinach 9.00- 10.30 i 17.00-18.30.