OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 132 - Upał Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Handel ludźmi - kampania prewencyjna - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
27.06.2022

Handel ludźmi - kampania prewencyjna

Podnoszenie świadomości na temat handlu ludźmi oraz udzielenie pomocy osobom, które spotkały się z takim procederem. To główne zamierzenia kampanii przygotowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach. W akcję włączył się wojewoda Zbigniew Koniusz.

Świętokrzyscy policjanci wspólnie ze Stowarzyszeniem Passa przygotowali spot filmowy dotyczący handlu ludźmi. Ten nielegalny proceder jest trzecim pod względem wielkości bezprawnym biznesem na świecie. Ofiarą może być każdy. Aby przeciwdziałać takim sytuacjom Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, wspólnie z Wojewodą Świętokrzyskim, przygotowali kampanię i film przedstawiający możliwe sytuacje, przed którymi może zostać postawiona osoba wykorzystana do niewolniczej pracy. Spot ukazuje metody działania sprawców.

W akcję zaangażował się wojewoda Zbigniew Koniusz, który uczestniczył w premierze spotu.

„Wrażenia po obejrzeniu spotu są niesamowite. Bardzo trudne sceny. Potrafimy o takich sprawach rozmawiać i zgłaszać takie fakty. Takie filmy przyczynią się do czujności osób szczególnie młodych”- podsumował Zbigniew Koniusz.

Osoby, które zostały zmanipulowane przez sprawców, są najczęściej wykorzystywane do pracy przymusowej, prostytucji, żebractwa oraz popełniania przestępstw.

Jak zaznaczył Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach, nadinsp. dr Jarosław Kaleta „proceder handlu ludźmi znany jest od wielu lat i, jak widać ze statystyk, jak najbardziej się rozwija”.

„Handel ludźmi jest procederem, który kwitnie na całym świecie i Polska nie jest krajem docelowych działań grup przestępczych, ale musimy działać prewencyjnie” - podsumował wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Aby nie stać się ofiarą należy zachować czujność oraz rozważnie i dokładnie sprawdzić wybierane oferty pracy.