OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 132 - Upał Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

„Posiłek w szkole i w domu” - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
28.06.2022

„Posiłek w szkole i w domu”

Prawie 1 milion 400 tysięcy złotych wsparcia otrzymały publiczne szkoły podstawowe z regionu świętokrzyskiego w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Umowy podpisał wojewoda Zbigniew Koniusz.

Program skierowany jest zarówno do dzieci, uczniów, jak i osób dorosłych. Składa się z trzech modułów. Pierwszy z nich obejmuje rządowe pieniądze na posiłki dla dzieci i młodzieży. Drugi - to posiłek dla osób dorosłych. W ramach tych dwóch modułów w 2022 r. wojewoda zawarł umowy ze wszystkimi gminami w województwie na dofinansowanie posiłków, zasiłków celowych oraz świadczeń rzeczowych dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej na łączną kwotę ponad 30 mln zł.

Moduł trzeci programu „Posiłek w szkole i w domu” – w ramach którego zostały właśnie podpisane umowy – dotyczy wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Wsparciem w tym zakresie zostało objętych 21 publicznych szkół podstawowych działających w naszym województwie, a łączna kwota dofinansowania to 1 397 212,40 zł.

Każda złotówka wydana na ten cel nie jest złotówką straconą. To dobre realizacje, podnoszące nie tylko dostępność posiłków, ale całą infrastrukturę szkół. Cieszę się, że jesteśmy tu dziś razem i mam nadzieję, że przyszłoroczne pieniądze jeszcze bardziej spełnią Państwa oczekiwania. Dziękuję za dobre przygotowanie wniosków o dofinansowanie – mówił wojewoda podczas spotkania w urzędzie wojewódzkim.

W trzecim module programu „Posiłek w szkole i w domu” przewidziano doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie działają (tak, aby mogły zostać uruchomione) bądź stworzenie nowych stołówek. Maksymalna kwota wsparcia wynosi w tym przypadku 80 tys. zł. To także wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków - maksymalna kwota dofinansowania to 25 tys. zł.