Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Pomoc w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
04.08.2022

Pomoc w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych

4 samorządy z województwa świętokrzyskiego otrzymały wsparcie finansowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dofinansowanie pomoże w naprawie zniszczonej infrastruktury drogowej. Umowy z przedstawicielami powiatów i gmin podpisał wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Wsparcie w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych otrzymały 4 samorządy z województwa świętokrzyskiego - Powiat Sandomierski, Miasto i Gmina Kazimierza Wielka, Miasto i Gmina Zawichost oraz Gmina Dwikozy.

W sumie podpisano 12 umów na realizację zadań dotyczących poprawy infrastruktury drogowej.

„Dobrze, że są środki, aby usunąć te przykre skutki klęsk pogodowych, a jednocześnie podnieść standard zniszczonych dróg. Z przyjemnością podpisuję stosowne umowy na przekazanie środków na drogi, abyście dokonali bardzo ważnych inwestycji”- powiedział wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Najwięcej zadań zostanie zrealizowanych na terenie Miasta i Gminy Kazimierza Wielka. Łącznie samorząd otrzyma wsparcie na 6 inwestycji drogowych. Kwota dofinasowania to 1 mln 630 tys. zł.

Powiat sandomierski zrealizuje 3 zadania poprawiające stan dróg na swoim terenie. Pomoc w finasowaniu inwestycji wyniesie 3 mln 280 tys. zł.

2 inwestycje przeprowadzi gmina Dwikozy na łączną kwotę 1 mln 280 tys. zł.

O pomoc w sfinansowaniu naprawy dróg wnioskował również Zawichost, gdzie zostanie zrealizowana inwestycja za kwotę 1 mln 40 tys. zł.

W sumie w 2022 roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych związanych z infrastrukturą drogową zostało przeznaczone 7 mln 230 tys. zł.

„Trzeba zdawać sobie sprawę z bardzo istotnej rzeczy. Zniszczone odcinki dróg są ważne dla mieszkańców, są to drogi łączące różne miejscowości”- podkreślił podczas spotkania z samorządowcami wojewoda Zbigniew Koniusz.

W 2022 roku świętokrzyskie samorządy otrzymały dofinasowanie także na poprawę zniszczonych w skutek silnych opadów deszczu wąwozów. Na ten cel 7 jednostek samorządu terytorialnego otrzymało wsparcie w kwocie ponad 5 mln zł. Dzięki temu uda się zrealizować 15 inwestycji.

W porównaniu z rokiem ubiegłym na poprawę dróg  zniszczonych w skutek klęsk żywiołowych w świętokrzyskim zostało przeznaczone blisko 24 mln zł. Natomiast  na realizację zadań związanych z poprawą wąwozów 10 jednostek samorządu terytorialnego wykonało 18 zadań, za kwotę blisko 5 mln zł.