Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Przebudowa dróg w gminie Mirzec - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
09.08.2022

Przebudowa dróg w gminie Mirzec

Przebudowa dróg gminnych, skrzyżowań oraz poprawa poboczy to część zadań, które już udało się zrealizować w gminie Mirzec. W odbiorze ważnych dla mieszkańców ulic wziął udział wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg udało się poprawić infrastrukturę drogową łączącą miejscowości Poduchowne – Korzonek w gminie Mirzec.

Przebudowano odcinek o długości ponad 1,5 km. chodnik oraz jednostronne pobocze. W ramach inwestycji wyremontowane zostały dwa skrzyżowania, wybudowano dwa nowe aktywne przejścia dla pieszych wyposażone w znaki pulsacyjne zasilane solarnie, z biało-czerwonymi pasami wykonanymi w technologii chemoutwardzalnej.

Wartość inwestycji wyniosła 3 362 172,52 zł. Dofinasowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinasowanie to 2 470 500 zł.

„Polska pięknieje na naszych oczach. Staje się bezpieczna. Dobrze, że samorząd w Mircu potrafił zidentyfikować problem, złożyć odpowiednie wnioski. Gratuluję włodarzom gminy otwarcia tej drogi i oby nie ostatniej ”- powiedział wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

To nie jedyna inwestycja drogowa w ostatnim czasie w gminie Mirzec. Przebudowano także przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi w sołectwie Osiny. Wykonano 4 przejścia. Wartość zadania  to 156.751,20 zł, dofinasowanie z RFRD wyniosło 122.400,00 zł

Nowe przejścia pojawiły się również w rejonie skrzyżowania w miejscowości Mirzec-Podborki. Wartość inwestycji to 80.088,01 zł, dofinasowanie z RFRD wyniosło 64.000,00 zł.