Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Dobre sąsiedztwo dla Ukrainy - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
20.10.2022

Dobre sąsiedztwo dla Ukrainy

Umowę partnerską oraz porozumienie finansowe na projekt „Świętokrzyskie - dobre sąsiedztwo dla Ukrainy” podpisał wojewoda Zbigniew Koniusz z kieleckim stowarzyszeniem Integracja Europa-Wschód. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie uchodźców z Ukrainy przebywających w regionie świętokrzyskim.

Liderem projektu jest wojewoda, natomiast stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód będzie jego partnerem. Celem inicjatywy jest objęcie wsparciem uchodźców z Ukrainy, legalnie przebywających w województwie świętokrzyskim, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 roku - w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi.

Jak informuje Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, głównymi działaniami w ramach projektu będą m.in. kursy języka polskiego i języka ukraińskiego, szkolenia, kolonie dla dzieci, giełdy pracy i poprawa konkurencyjności na rynku pracy. Ponadto, poprzez partnerstwo ze stowarzyszeniem, zapewnione będzie funkcjonowanie punktu informacyjnego dla cudzoziemców w Kielcach - wraz z infolinią w ramach działającej od kilku lat Mapy Dobrego Sąsiedztwa INTEURO.

Projekt „Świętokrzyskie - dobre sąsiedztwo dla Ukrainy” jest współfinansowany ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.