OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 189 - Opady marznące, Oblodzenie Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Podziękowania za pracę na rzecz potrzebujących - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
24.11.2022

Podziękowania za pracę na rzecz potrzebujących

Z okazji obchodów Dnia Pracownika Socjalnego wojewoda Zbigniew Koniusz uhonorował zasłużonych pracowników jednostek pomocy społecznej z regionu świętokrzyskiego statuetkami oraz listami gratulacyjnymi.

Dzień Pracownika Socjalnego to święto wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Corocznie Minister Rodziny i Polityki Społecznej wręcza nagrody za wybitne i nowatorskie działania w obszarze pracy socjalnej oraz pomocy społecznej. Z tej okazji również Wojewoda Świętokrzyski wyróżnia osoby i instytucje za wkład w budowaniu systemu szeroko rozumianej polityki społecznej.

Kluczem jest pasja osób, które wykonują zawód pracownika socjalnego, zajmujących się trudnymi sprawami i wchodzących w trudne relacje życiowe oraz rodzinne. Są to ludzie obdarzeni niebywałym zmysłem spostrzegawczości, ogromną empatią i zmysłem człowieczeństwa pisanego przez duże „C”. Serdecznie dziękuję i gratuluję wszystkim, którzy w tym przypadku odnaleźli właściwą sobie drogę i pomagają innym: wśród pracowników socjalnych nie ma bowiem osób przypadkowych – mówił Zbigniew Koniusz.

Podczas uroczystości w Wojewódzkim Domu Kultury wojewoda wręczył wyróżnienia przyznane w tym roku w trzech kategoriach: „Ośrodek pomocy społecznej”, „Dom pomocy społecznej” oraz „Piecza zastępcza”.

W pierwszej z kategorii ta prestiżowa nagroda trafiła do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie, który m.in. organizuje szereg kampanii społecznych – ich ostatnie inicjatywy to: „Mamo! Nie moje zdrowie”, „Obieżyświat” i „Koniec przemocy - wybieram pomoc”. Ośrodek prowadzi także Klub Seniora, dzięki pozyskaniu na jego utworzenie dofinansowania w ramach rządowego programu „Senior+”.

W kategorii „Dom pomocy społecznej” statuetkę otrzymał Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – ośrodek przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych, dysponujący szeroką bazą terapeutyczną dla osób z różnymi zaburzeniami psychicznymi. Każdy mieszkaniec DPS ma duży wybór różnych form terapeutycznych w pracowniach: gastronomicznej, silwoterapii, terapii doświadczania świata, filmoterapii, muzykoterapii czy plastycznej. Dodatkową atrakcją jest tężnia solankowa, możliwość skorzystania z leczniczych właściwości apiterapii oraz boisk do gier sportowych czy miejsc do różnych form biernego i czynnego wypoczynku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie otrzymało nagrodę wojewody w kategorii „Piecza zastępcza”. Podstawowym celem działalności Centrum jest udzielanie pomocy  i wsparcia o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. To także piecza zastępcza dla dzieci w przypadku niemożności zapewnienia im opieki przez rodziców biologicznych. PCPR wykonuje również zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny oraz zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym i dysfunkcjonalności rodzin.

W gronie wyróżnionych instytucji, które otrzymały od wojewody listy gratulacyjne, znalazły się: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku, Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie, Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach, Placówki opiekuńczo-wychowawcze nr 1 i nr 2 „Nasz Dom” w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny w Kielcach.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wojewoda wystosował także do pracowników jednostek pomocy społecznej w województwie świętokrzyskim list z życzeniami i podziękowaniami za codzienną pracę. „Pracownik socjalny to nie tylko profesja, to odpowiedzialność i empatia, którą macie w sobie. Cieszę się, że z roku na rok rośnie liczba osób, które pomimo ogromu codziennej pracy stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, aby móc jeszcze bardziej pomagać osobom znajdującym się w trudnym momencie swojego życia. Wiem, że nie jest łatwo, ale dzięki Państwa profesjonalizmowi, determinacji dajecie nadzieję i perspektywę na lepsze życie Waszym podopiecznym” - napisał Zbigniew Koniusz.