Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Nagrodzeni za bezinteresowną pomoc - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
29.12.2022

Nagrodzeni za bezinteresowną pomoc

Nagrody „Czyste Serce” wręczył wojewoda Zbigniew Koniusz za szlachetną i bezinteresowną działalność na rzecz mieszkańców regionu świętokrzyskiego. Podczas uroczystej, jubileuszowej gali w urzędzie wojewódzkim laureaci otrzymali pamiątkowe statuetki oraz dyplomy.

Nagrodę Wojewody Świętokrzyskiego „Czyste Serce” przyznano już po raz 20. Jest ona hołdem dla Marka Kotańskiego, twórcy „Monaru” i założyciela Ruchu Czystych Serc. Nagroda odwołuje się do idei dobra i solidarności z ludźmi potrzebującymi pomocy. – Marek Kotański stworzył rzecz niebywałą. Powstały miejsca, gdzie ludzie uzależnieni otrzymywali charytatywnie pomoc od innych osób. „Czyste Serce” to nagroda dla osób nietuzinkowych, które działają często „pod prąd”, ale w jednym kierunku: niosą bezinteresowną pomoc tym, którzy jej potrzebują. Cieszę się, że co roku możemy wręczać tę nagrodę – mówił wojewoda.

W tym roku nagroda wojewody została przyznana w czterech kategoriach: „Instytucja”, „Organizacja pozarządowa”, „Osoba fizyczna”, „Pomoc uchodźcom w związku z konfliktem w Ukrainie”.

W pierwszej z kategorii statuetkę „Czystego Serca” otrzymał Klasztor Ojców Franciszkanów pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Chęcinach, który prowadzi Ośrodek Leczenia Uzależnień „San Damiano”, hostel „Rivotorto” oraz hostel „Wspólnota”. Założono także Stowarzyszenie PADRE (Profilaktyka, Aktywne Działanie, Rozwój i Edukacja), które skupia wokół siebie ludzi młodych, którzy chcą pomagać będącym w trudnej sytuacji życiowej. Do sierpnia 2022 r. przy klasztorze funkcjonowała także świetlica socjoterapeutyczna „Piccoli cuori”.

W kategorii „Organizacja pozarządowa” nagrodę wojewody otrzymało Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Kielcach, którego misją jest troska o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie, wspieranie rodzin we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, zwłaszcza ich gotowości niesienia pomocy innym. Stowarzyszenie prowadzi Ośrodek Wczesnej Interwencji w Kielcach.

Laureatem nagrody w kategorii „Osoba fizyczna” została Edyta Molo, która pracuje w pomocy społecznej od 1992 r. Działa na rzecz różnych grup społecznych: dzieci, rodzin borykających się z trudnościami, osób bezdomnych, starszych, chorych, niepełnosprawnych czy dotkniętych uzależnieniami. Jest także animatorem społeczności lokalnej – jako pomysłodawczyni i współrealizatorka wielu projektów służących mieszkańcom regionu.

Dwie statuetki „Czystego Serca” wręczył wojewoda dziękując za pomoc, która udzielana jest uchodźcom w związku z konfliktem w Ukrainie. Nagrody otrzymali: gmina Sędziszów oraz Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach, Sandomierzu i Ostrowcu Świętokrzyskim.

Od początku wojny w Ukrainie gmina Sędziszów przygotowywała się do niesienia pomocy. Nawiązana została współpraca z ośrodkami zdrowia, hotelami, pensjonatami, OSP. Dwa ośrodki z terenu gminy przyjmowały uchodźców. W Sędziszowie został wyznaczony punkt relokacji uchodźców, w związku z przebiegającą linią szerokotorową  - przez punkt relokacji przeszło kilka tysięcy uchodźców z Ukrainy, którym zapewniono miejsce do wypoczynku, wyżywienie do momentu przetransportowania do miejsca zakwaterowania. Gmina zorganizowała także koncert, zbiórki finansowe oraz żywności. Z kolei Grupy Ratownictwa PCK w Kielcach, Sandomierzu i Ostrowcu Świętokrzyskim od połowy kwietnia tego roku pełnią całodobowe dyżury w punkcie recepcyjno-informacyjnym, gdzie udzielają pomocy humanitarnej oraz medycznej przebywającym na ukraińskiej granicy uchodźcom. Pomagają dotrzeć do miejsc tymczasowego zakwaterowania, udzielają wsparcia psychologicznego. Pomagali również przy ewakuacji chorych onkologicznie dzieci.

Wojewoda Zbigniew Koniusz wręczył także pamiątkowe dyplomy wszystkim nominowanym do tegorocznej nagrody „Czyste Serce” oraz podziękował za pracę członkom kapituły nagrody.