Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 101 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Pilica do Zb. Sulejów) Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Zagrożenia w wirtualnym świecie - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
17.01.2023

Zagrożenia w wirtualnym świecie

Wojewoda Zbigniew Koniusz wziął udział w konferencji „Młodzi w świecie realnym czy wirtualnym – rzeczywistość, ale która?”, którą zorganizowało Kuratorium Oświaty w Kielcach. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele, pedagodzy, rodzice i uczniowie ze świętokrzyskich szkół.

Tematyka konferencji adresowana była do szerokiego grona odbiorców i zorganizowana ze względu na wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego i dostrzeganymi zagrożeniami wynikającymi z uzależnień od Internetu, które stają się powszechnym problemem społecznym.

„Dobrze, że Kuratorium Oświaty w Kielcach zidentyfikowało problem i nie uciekamy do niego. Wręcz przeciwnie próbujemy wraz z ekspertami i osobami zainteresowanymi- nauczycielami, pedagogami i uczniami na ten temat rozmawiać. Problem ten dotyczy przede wszystkim ludzi młodych. To one żyją na zderzeniu tych dwóch światów i płacą za postęp cywilizacyjny ogromną cenę” – powiedział podczas spotkania wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Podczas konferencji poruszone zostały tematy związane z autodestrukcyjnym zachowaniem dzieci i młodzieży. Ponadto wykłady dotyczyły spraw związanych z cyberprzemocą- zagrożeniami i odpowiedzialnością karną sprawców oraz pomocą ofiarom.