Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Droga S74: inwestycja dla bezpieczeństwa i komfortu - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
24.01.2023

Droga S74: inwestycja dla bezpieczeństwa i komfortu

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk uczestniczył w uroczystości podpisania umowy na zaprojektowanie i wybudowanie odcinka drogi ekspresowej S74 węzeł Kielce Zachód – Kielce. Gospodarzem spotkania w urzędzie wojewódzkim był wojewoda Zbigniew Koniusz.

Dwujezdniowa droga ekspresowa o długości 5 km nie tylko ułatwi wjazd do Kielc z S7, ale także połączy dwa odcinki S74: realizowany obecnie Przełom/Mniów - Kielce Zachód z już funkcjonującym, prowadzącym od Kielc do Cedzyny. Wartość inwestycji, która wykonana będzie w systemie ”Projektuj i buduj”, wynosi 713,4 mln zł. Umowę podpisał dyrektor kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z przedstawicielem wykonawcy, którym jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor.

Kolejny raz możemy powiedzieć: dotrzymujemy słowa. Droga ekspresowa S74 staje się faktem, nie tylko w słowach, ale wprost -  w realizacji. Rząd przyjął Program Budowy Dróg Krajowych, a w tym programie, między innymi, na całym jej przebiegu drogę numer 74. To oznacza, że ustalono źródła finansowania tej inwestycji. Oznacza, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, działająca w imieniu rządu, zrealizuje to przedsięwzięcie. Dobry czas, dobra jakość, a przede wszystkim bezpieczne drogi i zadowolenie kierowców: to nasz cel – mówił minister Andrzej Adamczyk.

Jako społeczność województwa świętokrzyskiego na S74 czekaliśmy długo. Jest to droga nieodzowna po to, by domknąć modernizację dróg w regionie. Po wykonaniu S7, która stała się „kręgosłupem”, potrzeba wzmocnić nas gospodarczo i w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. S74 doskonale komunikuje nasze województwo z innymi regionami, to droga bardzo oczekiwana, szczególnie jeśli chodzi o aglomerację samego miasta Kielce – podkreślił wojewoda Zbigniew Koniusz.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, po opracowanie projektu budowlanego i uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pierwsze roboty budowlane powinny rozpocząć się w drugiej połowie 2024 roku. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2026 roku. Po wybudowaniu przejścia przez Kielce kierowcy korzystać będą nieprzerwanie z blisko 30-kilometrowego odcinka ekspresowej trasy między Mniowem a Cedzyną. Tym samym znacząco poprawią się warunki jazdy dla kierowców podróżujących między województwami łódzkim, świętokrzyskim i podkarpackim, a także dla mieszkańców Kielc i okolic.

Nowy odcinek drogi ekspresowej S74, o długości około 5 km, połączy węzeł Kielce Zachód na skrzyżowaniu z drogą ekspresową S7 z węzłem Bocianek wybudowanym w ramach S74 Kielce - Cedzyna. Inwestycja skutecznie odseparuje ruch tranzytowy od lokalnego dzięki przeprowadzeniu ciągu głównego S74 na przeważającym odcinku w wykopie. W ramach prac powstaną m.in. dwa tunele drogowe. Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu zarówno podróżujących tranzytem, jak i korzystających z połączeń typowo lokalnych w samych Kielcach. Znacznie zwiększy się też przepustowość istniejącego układu komunikacyjnego oraz płynność ruchu.

Szczegółowe rozwiązania techniczne opracowane zostaną na etapie  projektu budowlanego. Inwestycja stanowić będzie kontynuację podjętych już działań w ramach S74. Do włączenia nowej drogi przystosowany został węzeł Kielce Zachód, wybudowany w ciągu S7 na obwodnicy Kielc oraz istniejący, około 7-kilometrowy odcinek S74 Kielce - Cedzyna z węzłem Bocianek. W marcu 2022 r. rozpoczęła się realizacja S74 Przełom/Mniów - węzeł Kielce Zachód, a to oznacza, że po wybudowaniu przejścia przez Kielce kierowcy korzystać będą nieprzerwanie z blisko 30-kilometrowego odcinka ekspresowej trasy między Mniowem a Cedzyną. Trwa również realizacja obwodnicy Opatowa w ciągu S74 w województwie świętokrzyskim, w tym roku ruszą roboty budowlane – informuje kielecki oddział GDDKiA.