Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 131 - gwałtowne wzrosty stanów wody [zlewnie Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki oraz Kamiennej] Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 140 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od ujścia Kamiennej do Dęblin, Pilica do Zb. Sulejów, Pilica od Zb. Sulejów] Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Posiedzenie WRDS - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
27.01.2023

Posiedzenie WRDS

Wojewoda Zbigniew Koniusz uczestniczył w posiedzeniu prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Na spotkaniu omawiano sprawy bieżące, m.in. przedstawiono sprawozdanie z wydatkowania środków dotacji na funkcjonowanie WRDS w 2022 roku oraz zweryfikowano prace Zespołu ds. transportu.

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego są regionalnymi instytucjami dialogu społecznego w Polsce. Do głównych celów ich działalności należy m.in. wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców oraz w sprawach będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa, a także opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa i innych programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców.

  • _DSC00735