Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Rozmawiali o programie - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
31.01.2023

Rozmawiali o programie

O szczegółach programu „Maluch +” rozmawiano podczas wideokonferencji z udziałem wojewody Zbigniewa Koniusza, skierowanej do przyszłych beneficjentów rządowego przedsięwzięcia.

Wnioski o dofinansowanie zadań w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029, do którego nabór ogłosił Minister Rodziny i Polityki Społecznej, można składać do 19 lutego 2023 r. O dofinansowywanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy). Program jest w pierwszej kolejności adresowany do gmin. Środki finansowe mogą być przeznaczone na tworzenie miejsc opieki dla dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów (w tym miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością lub wymagających szczególnej opieki).

Wszelkich informacji na temat rządowego programu udzielali podczas wideokonferencji specjaliści z Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Informacje na temat „Maluch +” dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-na-zadan-z-zakresu-rozwoju-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-maluch-2022-2029