Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 101 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Pilica do Zb. Sulejów) Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Kolejne miliony dla regionu - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
06.02.2023

Kolejne miliony dla regionu

Ponad 141 mln złotych trafi w tym roku do świętokrzyskich samorządów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. O podziale środków dla regionu poinformował wojewoda Zbigniew Koniusz.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Środki z funduszu przeznaczane są na inwestycje jednoroczne, jak i wieloletnie. W tegorocznym rozdaniu do województwa trafiło przeszło 141 mln zł na 104 różne zadania drogowe. Należy dołączyć do tego jeszcze środki na inwestycje tylko w mieście Kielce, a to jest dodatkowo ponad 23 mln zł. Łącznie z tegorocznym naborem kwota dofinansowania w ramach programu od 2019 roku jest niebagatelna, bo przeszło 15 miliardów zł dla całego kraju, z czego nasze województwo uzyskało przez te lata ponad 860 milionów dotacji – mówił wojewoda podczas konferencji prasowej.

Jeżeli rząd mówi o zrównoważonym rozwoju: jest to prawda. Gdy pieniądze z funduszu podzielimy na 16 województw, nam przypada praktycznie tyle samo, co innym regionom. Możemy poszczycić się realizacjami wielu kilometrów dróg. Te środki są po to, aby samorządy udźwignęły tempo przemian, jakie zachodzą w Polsce – dodał Zbigniew Koniusz.

Wysokość rządowego wsparcia dla regionu świętokrzyskiego w 2023 r. wynosi 141 190 975 zł na wykonanie 104 zadań, dzięki czemu będzie można wybudować, wyremontować bądź przebudować 127 km dróg. Do powiatów trafi 71 450 179 zł, a do gmin – 69 740 616 zł.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg od  2019 r. wykonano w całym kraju inwestycje o długości ponad 18 tys. km, na łączną sumę prawie 13 mld zł. W 2023 r. będzie to od początku łącznie ponad 15,3 mld zł. Wsparcie dla województwa świętokrzyskiego wyniosło w latach 2019-2023 ponad 862 mln złotych (na inwestycje drogowe o długości 1 264 km).

Źródła finansowania RFRD to wpłaty pochodzące z: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacji z budżetu państwa (w tym z części budżetu, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej), Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek, w których wszystkie akcje (udziały) są własnością Skarbu Państwa. Ponadto Fundusz może zostać zasilony środkami pochodzącymi z przekazania skarbowych papierów wartościowych, a także dobrowolnych wpłat na rzecz Funduszu np. przez spółki, w których udziały albo akcje posiada Skarb Państwa.

Zatwierdzona przez Prezesa rady Ministrów lista zadań powiatowych oraz gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku – województwo świętokrzyskie.